MENU

0

Váš nákupní košík: 0

Menu

KONTAKTUJTE NÁS800 400 292

V roce 2008 jsme převzali od obchodního partnera velkoobchodní zastoupení jihoafrické značky ROGZ, kterou velmi úspěšně zastupujeme na českém a slovenském trhu.
 
Společnost ROGZ Ltd. byla založena dvěma švagry v Kapském městě, Jižní Afrika v roce 1995 a původně se zabývala výrobou doplňků pro optiky. Oba však pocházeli ze sportovního průmyslu a v podstatě náhodou zjistili, že trhu s potřebami pro zvířecí miláčky chybí inovativní nápady, trendy a nový čerstvý přístup. Nechali se proto inspirovat extrémními outdoorovými sporty a surfováním, které sami provozovali a vytvořili značku životního stylu, se kterou se zákazníci chtějí ztotožnit.
 
V roce 1998 vyrobili první prototypy obojků pro psy, které byly poté uvedeny na trh a v roce 2001 poprvé prezentovány odborné veřejnosti na veletrhu ZOOMARK v italském Miláně. Od té doby je ROGZ leaderem světového trhu a dodává do více než 60 zemí světa. ROGZ produkty jsou kvalitním módním doplňkem nejvyšší světové třídy pro domácí mazlíčky i pro jejich majitele. Vyznačují se mimořádným technickým provedením za použití nejnovějších technologií zaručujících kvalitu a funkčnost, nicméně jsou výjimečné také svým designem a nápaditou originalitou.
 
V nabídce ROGZ najdete obojky, vodítka, postroje, identifikační známky, pelechy a hračky a také velmi funkční a dobře padnoucí oblečky. Velkoobchodně u nás můžete nakoupit i velmi kvalitní sušená masa českého výrobce Perrito a skvělé designové oblečky Puppia. S detailními informacemi o spolupráci Vám pomůže Renata Vraná, Regionální obchodní zástupce pro velkoobchod. Renata v našem teamu pečuje o velkoobchodní partnery, cestuje po celé republice a záleží jí na tom, aby se značka ROGZ dostala do podvědomí všech chovatelů psů a koček v každém městě. Renata má doma čtyřletou fenku Yorkshire teriéra Ketty, která jako správná psí modelka ráda nosí naše originální oblečky ROGZ SKINZ. Neváhejte se na Renatu obrátit v případě zájmu o velkoobchodní spolupráci, ať už jste nový nebo stávající zákazník.
 

 

KONTAKTY

 Obchodní zástupce  Renata Vraná  +420 724 031 198
 Zákaznický servis  Kateřina Vábrová
 +420 267 311 600

 

VŠEOBECNÉ VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

 
 

Dodavatel:

Liquid Gold s.r.o. se sídlem Na Vlčovce 2040/2b, Dejvice, 160 00 Praha 6  IČ: 05306175 DIČ: CZ05306175 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261577 Dále jen „dodavatel“.

Odběratel:

Velkoobchodním partnerem Liquid Gold s.r.o.se může stát fyzická i právnická osoba, která podniká v oboru chovatelských potřeb. Dále jen „odběratel“.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Liquid Gold s.r.o.je obchodní společnost zabývající se velkoobchodním prodejem zboží pro domácí zvířata.
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny úkony, k nimž dochází mezi dodavatelem a odběratelem.

 

II. Objednávka zboží ROGZ, Bass-Tee, Perrito

 • Přes webová rozhraní (dále jen B2B) na adrese www.rogz.cz
 • Osobní návštěva ve velkoobchodu dodavatele na adrese Moskevská 415/1, 101 00 Praha 10
 • Telefonická objednávka na telefonních číslech dodavatele
 • Osobní návštěva obchodního zástupce dodavatele u odběratele

 

III. Dodací podmínky, nebezpečí škody na zboží

 1. Dopravu zboží na území České republiky zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu zboží se liší dle způsobu dopravy. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno na adresu uvedenou v objednávce, v co nejkratší době od potvrzení objednávky. Zboží skladem běžně dodavatel expeduje nejpozději do druhého pracovního dne, a to v případě uhrazení zboží předem a nebo na dobírku. 
 2. Zboží je rovněž možné na základě dohody vyzvednout v sídle společnosti dodavatele.
 3. Odběratel je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním přepravního listu odběratel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 
 4. Způsoby dodání zboží:
  • osobně prostřednictvím dodavatele nebo jeho obchodního zástupce při nákupu zboží nad částku 1 000 Kč bez DPH.
  • na dobírku dopravní společností na adresu uvedenou v objednávce, cena za dopravu dle vybraného dopravce. Při nákupu zboží v částce nad 1 000 Kč bez DPH je poštovné zdarma.
  • dopravní společností "na fakturu" na adresu uvedenou v objednávce, cena za dopravu dle zvoleného dopravce. Při nákupu zboží nad 1 000 Kč bez DPH je poštovné zdarma. Platba na fakturu musí být předem domluvena s vedením společnosti Liquid Gold s.r.o.
 5. Odběratel obdrží současně se zbožím řádný daňový doklad (fakturu), který je současně dodacím listem a dokladem o zaplacení zboží.
 6. Do zaplacení celé kupní ceny je zboží majetkem dodavatele.

 

IV. Platební podmínky, ceny, slevy

 1. Pokud není dohodnuto jinak, při převzetí zboží do výše 10 000 Kč bez DPH musí být částka uhrazena obchodnímu zástupci nebo osobně v provozovně dodavatele a to oproti příjmovému platebnímu dokladu, nebo také dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Zboží nad 10 000 Kč bez DPH poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Nový odběratel vždy musí uhradit zboží v hotovosti, pokud není s dodavatelem dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti za nákup zboží nad 20 000 Kč bez DPH, bude odběrateli poskytnuta sleva ve výši 5 %.
 2. Velkoobchodní ceník je součástí těchto obchodních podmínek. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě, že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně nebo dojde ke změně u výrobce zboží.
 3. V případě, že odběratel bude v prodlení s úhradou kupní ceny, budou mu účtovány sluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně.
 4. Na zboží nakupované od dodavatele se nevztahují žádné slevy, pokud není individuálně s dodavatelem dohodnuto jinak.
 5. Při nákupu zboží nad 10 000 Kč bez DPH může dodavatel na základě smlouvy zapůjčit odběrateli stojan na zboží prodávané dodavatelem. Stojan je možné si vyzvednout pouze osobně na provozovně dodavatele v Praze, a to po předchozí domluvě. 

 

V. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

 1. Dodavatel zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením zákonných a úředních předpisů platných v České republice pro jeho odbyt a užití, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat.
 2. Na výrobky prodávané dodavatelem je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců a počíná běžet převzetím zboží odběratelem. Daňový doklad slouží jako záruční list.
 3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží nebo na vady které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené častým používáním zboží.
 4. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je v souladu s právními předpisy v délce třiceti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží dodavatelem.
 5. Kvalitativní a kvantitativní reklamace dodaného zboží jsou přijímány do 2 pracovních dnů od dodání zboží odběrateli. 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, včetně otázky, zda zakázka vznikla či nikoliv, se řídí výlučně českým právem. Místně příslušný soud je pro obě smluvní strany soud určený dle sídla společnosti dodavatele.
 2. Odesláním objednávky odběratel uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek odběratelů v budoucnu. Dodavatel se zavazuje chránit tyto osobní údaje v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Dodavatel zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem jejich zaslání pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit. Dodavatel se zavazuje seznámit odběratele s každou změnou těchto obchodních podmínek vhodným způsobem.

 

Upozornění pro zákazníky, kteří mají dohodnutou slevu z velkoobchod­ních cen:

Z technických důvodů jsou ve velkoobchodní sekci ROGZ.CZ ceny vždy zaokrouhleny na celé koruny. Pokud máte sjednanou slevu z velkoobchodního ceníku, cenu za zboží s haléři budete mít uvedenou až na vaší faktuře. Cena na faktuře a na našich stránkách se tedy může velmi mírně lišit, a to z uvedeného důvodu zaokrouhlování cen. Děkujeme za pochopení.

Fotogalerie

 • Renča s úsměvem a radostí pečuje o naše velkoobchodní partnery Renča s úsměvem a radostí pečuje o naše velkoobchodní partnery
 • Katka se stará o rychlé vyřízení všech velkoobchodních objednávek Katka se stará o rychlé vyřízení všech velkoobchodních objednávek
 • Lenka je ředitelkou společnosti a stará se o bezproblémový chod celého teamu Lenka je ředitelkou společnosti a stará se o bezproblémový chod celého teamu

Líbí se vám tento článek? Řekněte o tom svým známým!

Sdílet: Share on Google+